Cestovní náhrady , průměrné ceny PHM

 

 

 

  Cestovní náhrady , průměrné ceny PHM

 

 

 

 

 

Stravné při tuzemské pracovní cestě:

délka prac. cesty

5-12 hod.

12-18 hod.

> 18 hodin

 vyhláška

od 1.1.2015

69-82 Kč

104-125 Kč

163-195 Kč

Vyhláška 328/2014

od 1.1.2014

67-80 Kč

102-123 Kč

160-191 Kč

Vyhláška 435/2013

od 1.1.2013

66-79 Kč

100-121 Kč

157-188 Kč

Vyhláška 472/2012

od 1.1.2012

64-76 Kč

96-116 Kč

151-181 Kč

vyhláška 429/2011

od 1.1.2011

63-74 Kč

95-114 Kč

149-178 Kč

vyhláška 377/2010

od 1.1.2010

61-73 Kč

93-112 Kč

146-174 Kč

vyhláška 462/2009

od 1.1.2009

60-72 Kč

92-110 Kč

144-172 Kč

vyhláška 451/2008

O výši stravného v rámci rozpětí rozhoduje zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel nestanoví konkrétní výši stravného, garantuje zaměstnanci zákon nárok na stravné ve spodní sazbě stanoveného rozpětí. Zaměstnanci podnikatelů mohou dostat i více, než jsou výše uvedené limity, ale částky nad limitem jsou zdaněny a je z nich odvedeno pojistné.

Od 1.1.2012 je povinnost krátit stravné, pokud je poskytnuto zaměstnanci na služební cestě bezplatně jídlo, a to podle počtu poskytnutých jídel. Povinnost se nevztahuje sice na zaměstnance podnikatelů, ale pokud se stravné nezkrátí, případně se zkrátí v menší míře, než stanovuje zákoník práce pro zaměstnance odměňované platem, potom rozdíl je součástí základu daně a vyměřovacího základu pro sociální i zdravotní pojištění. 

Průměrné ceny pohonných hmot:

platnost sazby

BA 91

BA 95

BA 98

nafta

vyhláška MPSV

od 1.1.2015

--

35,90

38,30

36,10

328/2014

od 1.1.2014

--

35,70

37,90

36,00

435/2013

od 1.1.2013

--

36,10

38,60

36,50

472/2012

od 1.1.2012

--

34,90

36,80

34,70

429/2011

od 1.1.2011

31,40

31,60

33,40

30,80

377/2010

od 1.1.2010

28,50

28,70

30,70

27,20

462/2009

od 1.1.2009

26,30

26,80

29,00

28,50

451/2008


Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel:

platnost sazby

jednostopá
(motocykl, tříkolka)

dvoustopá
osobní

přívěs

vyhláška

od 1.1.2015

1,00 Kč/km

3,70 Kč/km

zákl. sazba + min. 15%

328/2014

od 1.1.2014

1,00 Kč/km

3,70 Kč/km

zákl. sazba + min. 15%

435/2013

od 1.1.2013

1,00 Kč/km

3,60 Kč/km

zákl. sazba + min. 15%

472/2012

od 1.1.2012

1,00 Kč/km

3,70 Kč/km

zákl. sazba + min. 15%

429/2011

od 1.1.2011

1,00 Kč/km

3,70 Kč/km

zákl. sazba + min. 15%

377/2010

od 1.1.2010

1,10 Kč/km

3,90 Kč/km

zákl. sazba + min. 15%

462/2009

od 1.1.2009

1,10 Kč/km

3,90 Kč/km

zákl. sazba + min. 15%

451/2008