Kalkulace - účetnictví

Vstupní údaje
 Počet položek v účetním deníku
 Počet zaměstnanců
 Plátce DPH
Výpočet nákladů
  Za měsíc Za rok
Cena za zpracování účetního deníku    
Cena za zpracování mezd pro zaměstnance    
Cena za zpracování DPH    
Cena za zpracování přiznání k dani z příjmu    
Cena za zpracování silniční daně    
Celkový náklad na agendu